Prasa i Książka - Wydawnictwa

Nasi autorzy

Właściciel oraz redaktor naczelny Wydawnictwa

Grzegorz Grzegorek

W latach 1981-2002 był czynnym dziennikarzem i redaktorem prasowym. Zaczynał w redakcji „Solidarność Jastrzębie”, następnie pracował w „Katoliku”. Pod koniec l. 80. redagował „Biuletyn pedagogiczny”.

Po 1989, tworzył niezależne tytuły: „Kurier Bogucicki” (1990) czy „Nowe Życie Katowic” (tygodnik ukazujący się w 1997), tworzył prasę samorządową (w l. 1993-1996 był redaktorem naczelnym „Wiadomości Rudzkich”). Lata następne to: 1998-1999 redaktor naczelny „Gazety Powszechnej Gliwice”, 2000-2002 dyrektor oddziału i redaktor odpowiedzialny „Dziennika Zachodniego”, 2002-2004 redaktor naczelny „Nowego Przeglądu Chorzowskiego”.

Doświadczenie to wykorzystywane zostaje przy działaniach PR oraz we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Po 2002 roku skupił się na redagowaniu książek. Efektem tych lat są pozycje wydane u obcych wydawców. Debiutem autorskim była monografia „Lipiny. Zarys dziejów osady, gminy, dzielnicy 1802-2002”. Od tego czasu napisał, opracował i zredagował kilkanaście pozycji (m.in. monografie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Energoaparatury, SM „Górnik”, album „Bieruń 2011”, „Encyklopedię Chorzowa”).

Od 2005 roku tworzy w ramach prowadzonej przez siebie Agencji Wydawnictwo Prasa i Książka, które wydaje już samodzielnie, jak również przygotowując publikacje na zlecenie innych wydawców.